images
  • Công ty quản lý: XXZW Ivestment Group S.A
  • Năm thành lập: 2002
  • Đăng ký tại: 35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belize, C.A
  • Giấy phép: FCA, CySec, KNF và IFSC
  • Nền tảng giao dịch: MT4, xStation 5
  • Tiền nạp tối thiểu: $1

Home » XTB Review | Đánh giá sàn XTB mới nhất 2021