images
  • Công ty quản lý: HF Markets Group
  • Năm thành lập: 2010
  • Đăng ký tại: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O Box 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and the Greanadines
  • Giấy phép: CyCES, FCA, DFSA, FSA, FSCA, FSC
  • Nền tảng giao dịch: MT4, MT5
  • Tiền nạp tối thiểu: $5

Home » HotForex Review | Đánh giá sàn HotForex mới nhất 2021