images
  • Công ty quản lý: HF Markets Group
  • Năm thành lập: 2007
  • Đăng ký tại: Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O Box 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and the Greanadines
  • Giấy phép: ASIC, AFSL, AFCA
  • Nền tảng giao dịch: MT4, MT5, cTrader
  • Tiền nạp tối thiểu: 200$

Home » ICMarkets Review | Đánh giá sàn ICMarkets mới nhất 2021