images
  • Công ty quản lý: NFX Capital Vu Inc
  • Năm thành lập: 2008
  • Đăng ký tại: Pot 805/103, Rue D’Auvergne, Port Vila, Vanuatu
  • Giấy phép: CySEC, MiFID, VFSC
  • Nền tảng giao dịch: MT4, MT5
  • Tiền nạp tối thiểu: $5

Home » NordFX Review | Đánh giá sàn NordFX mới nhất 2020